Maria Löfgren

Hortonom Maria Löfgren arbetar som lektor vid Göteborgs universitet. Hon var tidigare verksam som museiträdgårdsmästare vid Vallby Friluftsmuseum i Västerås där hon ansvarade för museets levande samlingar av växter och de gröna miljöerna kring museets byggnader. Maria föreläser och skriver om trädgårdshistoria. Hon har också arbetat som trädgårdslärare.

Böcker utgivna på Glädjens Akademi