Maria Löfgren

Hortonom Maria Löfgren arbetar som lektor vid Göteborgs universitet. Hon var tidigare verksam som museiträdgårdsmästare vid Vallby Friluftsmuseum i Västerås där hon ansvarade för museets levande samlingar av växter och de gröna miljöerna kring museets byggnader. Maria föreläser och skriver om trädgårdshistoria. Hon har också arbetat som trädgårdslärare.