Maria Löfgren

Hortonom Maria Löfgren är verksam som museiträdgårdsmästare vid Vallby Friluftsmuseum i Västerås. Hon har ansvar för museets levande samlingar av växter och de gröna miljöerna kring museets byggnader. Maria föreläser och skriver om trädgårdshistoria. Hon har tidigare arbetat som trädgårdslärare.

Böcker utgivna på Glädjens Akademi